Menu

Projecten

De Begijnenpassage

De Begijnenpassage ontwikkelt een nieuw en integraal concept dat, via netwerk van formele en informele actoren, de realisatie van een buurtzorgnetwerk ambieert. Het uitgangspunt is de verbinding van wonen en zorg, op maat en ingebed in een zo gewoon mogelijke woonomgeving. In deze kijk staat de mens in zijn of haar omgeving centraal. Aandacht gaat naar de multiculturele context, sociale inbedding, solidariteit, inclusie, kleinschaligheid en kwaliteit van leven voor iedere betrokkene. Zonnelied vzw is samen met Huis Perrekes vzw en het Kenniscentrum Welzijn Wonen en zorg initiatiefnemer.

Adres: Begijnenstraat 54, 1080 Brussel
Tel: 02 / 466 13 47

Onze doelstellingen

Vanuit de gehandicaptensector willen we een sector overschrijdend en handicap specifiek zorgaanbod realiseren, samenwerkingsverbanden en methodieken uitbouwen. De begeleiding van personen met een handicap die in een woonzorgcentrum verblijven is vaak weinig handicap specifiek. Er wordt gestreefd om partners binnen te brengen in het woonzorgcentrum en daarnaast ook het personeel van het woonzorgcentrum kennis en vaardigheden bij te brengen om op die manier de ‘quality of life’ van personen met een handicap te verhogen. Zonar bouwt zijn werking uit op drie niveaus: cliënt-, personeel- en directieniveau.

Voor elke persoon met een handicap scheppen we een respectvolle zorg- en/of werkomgeving op maat. Op basis van de vraag van de cliënt wordt er gezocht naar zinvolle en aangepaste activiteiten via arbeid, het ontwikkelen van sociale relaties en het maximaliseren van de eigen zelfredzaamheid, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum.

De derde doelstelling van het project is een signaalfunctie naar de overheid op basis van concrete praktijkervaringen.