Menu

Samenwerking Ouderen- en Gehandicaptenzorg binnen Brussel.

Wat is Zonar?

Lees alles over ons

Zonar is een samenwerking tussen gehandicaptenzorg en ouderenzorg in Brussel.

Zonar is een deel werking van Zonnelied vzw en staat voor ondersteuning op maat aan volwassen mannen en vrouwen met een (vermoeden van) beperking.

Er worden intersectorale samenwerkingsverbanden uitgebouwd met Brusselse woonzorgcentra. Binnen deze woonzorgcentra worden alle cliënten, jonger dan 65 jaar en met een beperking bevraagd over hun dromen, noden, wensen en netwerk. Op basis daarvan wordt op zoek gegaan naar partners die een meerwaarde kunnen betekenen voor de cliënten en voor het personeel van de woonzorgcentra.Onze doelstellingen

Vanuit de gehandicaptensector willen we een sector overschrijdend en handicap specifiek zorgaanbod realiseren, samenwerkingsverbanden en methodieken uitbouwen. Voor elke persoon met een handicap scheppen we een respectvolle zorg- en/of werkomgeving op maat. Op basis van de vraag van de cliënt wordt er gezocht naar zinvolle en aangepaste activiteiten via arbeid, het ontwikkelen van sociale relaties en het maximaliseren van de eigen zelfredzaamheid, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum.

Er wordt gestreefd om partners binnen te brengen in het woonzorgcentrum en daarnaast ook het personeel van het woonzorgcentrum kennis en vaardigheden bij te brengen om op die manier de ‘quality of life’ van personen met een beperking te verhogen. Zonar bouwt zijn werking uit op drie niveaus: cliënt-, personeel- en directieniveau.

De laatste doelstelling van het project is een signaalfunctie naar de overheid op basis van concrete praktijkervaringen.