Menu

Hoe werken we

  • Na overleg met directie gaan we aan de slag binnen het woonzorgcentrum met de jongere bewoners en het personeel.
  • Bewoners jonger dan 65 jaar worden bevraagd, wij zoeken samen met directie en personeel naar een aanbod op hun vragen.
  • Personeel wordt bevraagd, de nodige outreach wordt georganiseerd.
  • Wij werken samen met andere organisaties en sectoren om te kunnen anticiperen op vragen.

Onze doelstellingen

Vanuit de gehandicaptensector willen we een sector overschrijdend en handicap specifiek zorgaanbod realiseren, samenwerkingsverbanden en methodieken uitbouwen. Voor elke persoon met een handicap scheppen we een respectvolle zorg- en/of werkomgeving op maat. Op basis van de vraag van de cliënt wordt er gezocht naar zinvolle en aangepaste activiteiten via arbeid, het ontwikkelen van sociale relaties en het maximaliseren van de eigen zelfredzaamheid, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum.

Er wordt gestreefd om partners binnen te brengen in het woonzorgcentrum en daarnaast ook het personeel van het woonzorgcentrum kennis en vaardigheden bij te brengen om op die manier de ‘quality of life’ van personen met een beperking te verhogen. Zonar bouwt zijn werking uit op drie niveaus: cliënt-, personeel- en directieniveau.

De laatste doelstelling van het project is een signaalfunctie naar de overheid op basis van concrete praktijkervaringen.