Menu

Laatste weetjes

Start van de samenwerking met TOOP

14-05-2019

Op dinsdag 14 mei zijn we gestart met de samenwerking met de dienst individuele ondersteuning van het MPC Sint Franciscus, TOOP. We delen samen de bureau in de Henegouwenkaai en hopen dat dit het begin kan zijn van een fijne samenwerking, samen willen we aan minderjarige en volwassenen met een beperking in het Brusselse een antwoord bieden op hun vragen. Wij hebben er alvast zin in.

Onze doelstellingen

Vanuit de gehandicaptensector willen we een sector overschrijdend en handicap specifiek zorgaanbod realiseren, samenwerkingsverbanden en methodieken uitbouwen. Voor elke persoon met een handicap scheppen we een respectvolle zorg- en/of werkomgeving op maat. Op basis van de vraag van de cliënt wordt er gezocht naar zinvolle en aangepaste activiteiten via arbeid, het ontwikkelen van sociale relaties en het maximaliseren van de eigen zelfredzaamheid, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum.

Er wordt gestreefd om partners binnen te brengen in het woonzorgcentrum en daarnaast ook het personeel van het woonzorgcentrum kennis en vaardigheden bij te brengen om op die manier de ‘quality of life’ van personen met een beperking te verhogen. Zonar bouwt zijn werking uit op drie niveaus: cliënt-, personeel- en directieniveau.

De laatste doelstelling van het project is een signaalfunctie naar de overheid op basis van concrete praktijkervaringen.