Menu

Laatste weetjes

Voorstelling teamcharter

04-06-2019

Op 4 juni zijn de verschillende teams van de cluster individuele dienstverlening samengekomen om hun teamcharter aan elkaar en aan het beleid voor te stellen.
Het was de start van onze nieuwste cluster in Zonnelied. De toon werd onmiddellijk goed gezet, en het was duidelijk dat dit over een zeer enthousiaste bende gaat.
De cluster bestaat uit Trion (individuele begeleiding aan huis) Werkburo (dienst Begeleid Werken) en Zonar. We hopen op een fijne samenwerking in de toekomst".

Onze doelstellingen

Vanuit de gehandicaptensector willen we een sector overschrijdend en handicap specifiek zorgaanbod realiseren, samenwerkingsverbanden en methodieken uitbouwen. Voor elke persoon met een handicap scheppen we een respectvolle zorg- en/of werkomgeving op maat. Op basis van de vraag van de cliënt wordt er gezocht naar zinvolle en aangepaste activiteiten via arbeid, het ontwikkelen van sociale relaties en het maximaliseren van de eigen zelfredzaamheid, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum.

Er wordt gestreefd om partners binnen te brengen in het woonzorgcentrum en daarnaast ook het personeel van het woonzorgcentrum kennis en vaardigheden bij te brengen om op die manier de ‘quality of life’ van personen met een beperking te verhogen. Zonar bouwt zijn werking uit op drie niveaus: cliënt-, personeel- en directieniveau.

De laatste doelstelling van het project is een signaalfunctie naar de overheid op basis van concrete praktijkervaringen.