Menu

Projecten

AGID

Het Agid (Ageing and Intellectual disability) project staat voor de ontwikkeling van online training-modules voor professionelen rond ouder wordende personen met een verstandelijke beperking.

Deze e-learning modules zijn het resultaat van een Europees project dat liep van 2011 tot 2014 en zijn gelanceerd in Vlaanderen op 4 november 2014 in Brussel.

Dit project werd uitgewerkt door verschillende Europese partners, op initiatief van ARFIE ((Association for Research and Training on Integration in Europe).

Meer info: www.agid-project.eu

Onze doelstellingen

Vanuit de gehandicaptensector willen we een sector overschrijdend en handicap specifiek zorgaanbod realiseren, samenwerkingsverbanden en methodieken uitbouwen. Voor elke persoon met een handicap scheppen we een respectvolle zorg- en/of werkomgeving op maat. Op basis van de vraag van de cliënt wordt er gezocht naar zinvolle en aangepaste activiteiten via arbeid, het ontwikkelen van sociale relaties en het maximaliseren van de eigen zelfredzaamheid, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum.

Er wordt gestreefd om partners binnen te brengen in het woonzorgcentrum en daarnaast ook het personeel van het woonzorgcentrum kennis en vaardigheden bij te brengen om op die manier de ‘quality of life’ van personen met een beperking te verhogen. Zonar bouwt zijn werking uit op drie niveaus: cliënt-, personeel- en directieniveau.

De laatste doelstelling van het project is een signaalfunctie naar de overheid op basis van concrete praktijkervaringen.