Menu

Projecten

Arbeidszorg Initiatief Vlaams-Brabant

Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Het is de bedoeling voor deze mensen het recht op arbeid te waarborgen.

De aanmelding gebeurt door de diensten van GTB-Vlaams-Brabant en wordt in samenwerking, door de jobcoachen van de dienst Begeleid Werken ondersteund via de methodiek van Supported Employment op de reguliere arbeidsmarkt.

Het inclusieve en individuele karakter van de arbeidszorgtrajecten brengen de latente functies van arbeid in het bereik van de cliënten en draagt zo bij tot het algemeen welzijn van deze arbeidszorgmedewerkers.

Onze doelstellingen

Vanuit de gehandicaptensector willen we een sector overschrijdend en handicap specifiek zorgaanbod realiseren, samenwerkingsverbanden en methodieken uitbouwen. Voor elke persoon met een handicap scheppen we een respectvolle zorg- en/of werkomgeving op maat. Op basis van de vraag van de cliënt wordt er gezocht naar zinvolle en aangepaste activiteiten via arbeid, het ontwikkelen van sociale relaties en het maximaliseren van de eigen zelfredzaamheid, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum.

Er wordt gestreefd om partners binnen te brengen in het woonzorgcentrum en daarnaast ook het personeel van het woonzorgcentrum kennis en vaardigheden bij te brengen om op die manier de ‘quality of life’ van personen met een beperking te verhogen. Zonar bouwt zijn werking uit op drie niveaus: cliënt-, personeel- en directieniveau.

De laatste doelstelling van het project is een signaalfunctie naar de overheid op basis van concrete praktijkervaringen.