Menu

Projecten

Diversen

Zonnelied neemt deel aan

  • Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg zowel wat betreft plenaire vergadering als stuurgroep
  • De werkgroep RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) van de regio Brussel
  • De stuurgroep BrAP-DOP in Brussel
  • Het Vlaams Welzijnsverbond, o.a. in de commissie FAM
  • Het Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg Halle-Vilvoorde
  • Sociale raad Lennik
  • Welzijnsraad Opwijk
  • Welzijnsraad Roosdaal
  • Brussels overleg thuiszorg

Onze doelstellingen

Vanuit de gehandicaptensector willen we een sector overschrijdend en handicap specifiek zorgaanbod realiseren, samenwerkingsverbanden en methodieken uitbouwen. De begeleiding van personen met een handicap die in een woonzorgcentrum verblijven is vaak weinig handicap specifiek. Er wordt gestreefd om partners binnen te brengen in het woonzorgcentrum en daarnaast ook het personeel van het woonzorgcentrum kennis en vaardigheden bij te brengen om op die manier de ‘quality of life’ van personen met een handicap te verhogen. Zonar bouwt zijn werking uit op drie niveaus: cliënt-, personeel- en directieniveau.

Voor elke persoon met een handicap scheppen we een respectvolle zorg- en/of werkomgeving op maat. Op basis van de vraag van de cliënt wordt er gezocht naar zinvolle en aangepaste activiteiten via arbeid, het ontwikkelen van sociale relaties en het maximaliseren van de eigen zelfredzaamheid, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum.

De derde doelstelling van het project is een signaalfunctie naar de overheid op basis van concrete praktijkervaringen.