Menu

Projecten

Pasvorm vzw

Zonnelied vzw is stichtend lid van deze vormingsorganisatie voor personen met een beperking.

De werkgroep van het samenwerkingsverband Mediander wou binnen het vormingslandschap voor personen met een beperking een leemte invullen voor de personen met een zwaar verstandelijke beperking. Het Grote Plein is nu een performante organisatie met verschillende vormingen per jaar.

Meer info: www.hetgroteplein.be

Onze doelstellingen

Vanuit de gehandicaptensector willen we een sector overschrijdend en handicap specifiek zorgaanbod realiseren, samenwerkingsverbanden en methodieken uitbouwen. Voor elke persoon met een handicap scheppen we een respectvolle zorg- en/of werkomgeving op maat. Op basis van de vraag van de cliënt wordt er gezocht naar zinvolle en aangepaste activiteiten via arbeid, het ontwikkelen van sociale relaties en het maximaliseren van de eigen zelfredzaamheid, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum.

Er wordt gestreefd om partners binnen te brengen in het woonzorgcentrum en daarnaast ook het personeel van het woonzorgcentrum kennis en vaardigheden bij te brengen om op die manier de ‘quality of life’ van personen met een beperking te verhogen. Zonar bouwt zijn werking uit op drie niveaus: cliënt-, personeel- en directieniveau.

De laatste doelstelling van het project is een signaalfunctie naar de overheid op basis van concrete praktijkervaringen.