Menu

Projecten

Theater Tartaar

Tartaar is een kunstenwerkplek waar kunstenaars met en zonder verstandelijke beperking samenwerken aan kwalitatieve artistieke projecten. De bestuurders van Zonnelied vzw zijn sinds 2009 stichtend leden van Theater Tartaar.

Met een mix van podiumkunsten, plastische kunsten en mixed media zijn vele disciplines uit het hedendaagse kunstveld vertegenwoordigd: performance, video, fotografie, grafische vormgeving, mixed media, klankcollage, monumentale kunst, dans en drama.

Deelnemers kunnen nu gerekruteerd worden uit verschillende voorzieningen. Individuele begeleiding en vorming van onze kunstenaars staat voorop!

Geïnteresseerde creatievelingen kunnen voor meer informatie contact opnemen met Stephanie Pysson via info@theatertartaar.be

Meer info: www.theatertartaar.be

Onze doelstellingen

Vanuit de gehandicaptensector willen we een sector overschrijdend en handicap specifiek zorgaanbod realiseren, samenwerkingsverbanden en methodieken uitbouwen. De begeleiding van personen met een handicap die in een woonzorgcentrum verblijven is vaak weinig handicap specifiek. Er wordt gestreefd om partners binnen te brengen in het woonzorgcentrum en daarnaast ook het personeel van het woonzorgcentrum kennis en vaardigheden bij te brengen om op die manier de ‘quality of life’ van personen met een handicap te verhogen. Zonar bouwt zijn werking uit op drie niveaus: cliënt-, personeel- en directieniveau.

Voor elke persoon met een handicap scheppen we een respectvolle zorg- en/of werkomgeving op maat. Op basis van de vraag van de cliënt wordt er gezocht naar zinvolle en aangepaste activiteiten via arbeid, het ontwikkelen van sociale relaties en het maximaliseren van de eigen zelfredzaamheid, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum.

De derde doelstelling van het project is een signaalfunctie naar de overheid op basis van concrete praktijkervaringen.