Menu

Projecten

De Welvaartkapoen

Het dienstencentrum Het Begin creëert kansen voor ontspanning, ontmoeting, ontplooiiing en hulp met als rode draad cultuur, educatie, welzijn en werk. De samenwerking met Zonnelied is er tot stand gekomen voor de afstemming en uitbouw van de zorgcampus te Sint-Jans-Molenbeek.

Adres: Begijnenstraat 58, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel.: 02 410 87 12

Onze doelstellingen

Vanuit de gehandicaptensector willen we een sector overschrijdend en handicap specifiek zorgaanbod realiseren, samenwerkingsverbanden en methodieken uitbouwen. Voor elke persoon met een handicap scheppen we een respectvolle zorg- en/of werkomgeving op maat. Op basis van de vraag van de cliënt wordt er gezocht naar zinvolle en aangepaste activiteiten via arbeid, het ontwikkelen van sociale relaties en het maximaliseren van de eigen zelfredzaamheid, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum.

Er wordt gestreefd om partners binnen te brengen in het woonzorgcentrum en daarnaast ook het personeel van het woonzorgcentrum kennis en vaardigheden bij te brengen om op die manier de ‘quality of life’ van personen met een beperking te verhogen. Zonar bouwt zijn werking uit op drie niveaus: cliënt-, personeel- en directieniveau.

De laatste doelstelling van het project is een signaalfunctie naar de overheid op basis van concrete praktijkervaringen.